YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C12 trang 53 SGK Vật lý 9

Giải bài C12 tr 53 sách GK Lý lớp 9

Một bóng đèn dây tóc giá 3500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa 1000 giờ. Một bóng đèn compac (compact fluorescent lamp, hình 19.3) giá 60 000 đồng, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa 8000 giờ.

+ Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8000 giờ.

+ Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8000 giờ, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

+ Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

+ Điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ là:

- Bóng đèn dây tóc:

A1=P1t=0,075.8000=600kW.h=2160.106J

- Bóng đèn compac:

A2=P2t=0,015.8000=120kW.h=432.106J

+ Toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8000 giờ là:

- Bóng đèn dây tóc: Vì mỗi bóng đèn dây tóc có thời gian thắp sáng tối đa là 1000 giờ nên phải cần 8 bóng đèn dây tóc.

+ Số tiền mua 1 bóng đèn là: 3500 đồng 

Vì thế cần số tiền (8 bóng):

T1=8.3500+600.700=448000 đồng

- Bóng đèn compac: Vì mỗi bóng đèn compac có thời gian thắp sáng tối đa là 8 000 giờ nên ta chỉ cần 1 bóng đèn compac.

Vì thế cần số tiền: 

T2=1.60000+120.700=144000

đồng

+ Sử dụng loại bóng đèn conpac có lợi hơn.

Vì:

- Giảm chi tiêu cho gia đình: bớt được 448000 – 144000 = 304000 đồng tiền chi phí cho 8000 giờ sử dụng.

- Sử dụng công suất nhỏ hơn, dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

- Góp phần giảm bớt sự cố do quá tải về điện, nhất là vào giờ cao điểm.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C12 trang 53 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF