ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.1 trang 45 SBT Vật lý 9

Bài tập 19.1 trang 45 SBT Vật lý 9

Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người?

A. 6V                   B. 39V                

C. 12V                 D. 220V

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Sử dụng hiệu điện thế 220V có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người.

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.1 trang 45 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1