YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C4 trang 5 SGK Vật lý 9

Giải bài C4 tr 5 sách GK Lý lớp 9

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có, U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần.

Từ giá trị U ở lần đo 1 và 2 ta thấy U2 tăng \(\frac{{2,5}}{2} = 1,25\) lần

→ I2 = I1.1.25 = 0,1.1,25 = 0,125A

Từ giá trị I ở lần đo 2 và 3 ta thấy I tăng \(\frac{{0,2}}{{0,125}} = 1,6\) lần

Nên U3 = U2.1,6 = 2,5.1,6 = 4(V)

Tương tự cách làm như vậy cho các lần đo 4, 5 ta tìm được các giá còn thiếu là trong bảng sau:

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 5 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON