YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C3 trang 5 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 5 sách GK Lý lớp 9

Từ đồ thị 1.2 hãy xác định:

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5 V; 3,5 V.

b) Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

Câu b:

Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị, gióng xuống hai trục đồ thị, ta thấy M có hiệu điện thế 5 V, cường độ dòng điện là 1 A. 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 5 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON