YOMEDIA
NONE

Bài tập C3 trang 69 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 69 sách GK Lý lớp 9

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4 SGK. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b, d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Nam châm b mạnh hơn a, d mạnh hơn c, e mạnh hơn b và d.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 69 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON