ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C2 trang 34 SGK Vật lý 9

Giải bài C2 tr 34 sách GK Lý lớp 9

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Oát là đơn vị của công suất:  \(1W=\frac{1j}{1s}\)

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 34 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1