YOMEDIA
NONE

Bài tập C2 trang 131 SGK Vật lý 9

Giải bài C2 tr 131 sách GK Lý lớp 9

Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa hay ở gần mắt? Điểm cực viễn \(C_{v}\) của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa mắt
  • Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 131 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON