YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49.9 trang 101 SBT Vật lý 9

Bài tập 49.9 trang 101 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Người có mắt tốt thì nhìn rõ được những vật.

b. Người bị cận thị chỉ nhìn rõ được

c. Mắt người già không nhìn rõ được các vật ở

d. Kính cận là thấu kính phân kì, còn kính lão là

1. gần mắt. Cho nên khi đọc sách, người già phải đeo kính lão.

2. thấu kính hội tụ.

3. các vật nằm trong khoảng khá hẹp trước mắt; Chẳng hạn từ 15 cm đến 40 cm trước mắt.

4. Nằm trước mắt từ khoảng khách 25 cm trở ra.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là: a - 4; b - 3; c - 1; d - 2.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49.9 trang 101 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON