YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49.4 trang 100 SBT Vật lý 9

Bài tập 49.4 trang 100 SBT Vật lý 9

Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Gợi ý: Dựa ảnh của vật qua kính rồi tính, biết rằng muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử OA = 25cm; OF = 50cm; OI = A’B’;

A’ trùng với điểm Cc.

- Ta có: 

\(\begin{array}{l} \frac{{AB}}{{OI}} = \frac{{FA}}{{FO}} = \frac{{25}}{{50}} = \frac{1}{2}\,\,\,\\ hay\,\,\frac{{AB}}{{A'B'}} = \frac{1}{2} \end{array}\)

Và OA’ = 2OA = OF = 50cm

- Ba điểm F, A' và Cc trùng nhau suy ra OCc = OA' = OF = 50cm

Như vậy ba điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49.4 trang 100 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON