ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C1 trang 111 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 111 sách GK Lý lớp 9

Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sang từ đỉnh ghim A đến mắt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đặt mắt ở phía cạnh cong của miêng thủy tinh (hoặc nhựa trong suốt), ta thấy chỉ có một vị trí quan sát được hình ảnh của ghim A qua miếng thủy tinh.

Điều đó chứng tỏ rằng ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thủy tinh rồi đến mắt.

Khi chỉ nhìn thấy ghim A' có nghĩa là A' đã che khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt.

Vậy đường nối các vị trí A, i, A' là đường truyền của tia sáng từ đỉnh ghim A tới mắt

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 111 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1