Bài tập C1 trang 111 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 111 sách GK Lý lớp 9

Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sang từ đỉnh ghim A đến mắt.

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt mắt ở phía cạnh cong của miêng thủy tinh (hoặc nhựa trong suốt), ta thấy chỉ có một vị trí quan sát được hình ảnh của ghim A qua miếng thủy tinh.

Điều đó chứng tỏ rằng ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thủy tinh rồi đến mắt.

Khi chỉ nhìn thấy ghim A' có nghĩa là A' đã che khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt.

Vậy đường nối các vị trí A, i, A' là đường truyền của tia sáng từ đỉnh ghim A tới mắt

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 111 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • No Name

   Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 ( hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. 0o

     B. 60o

     C. 45o

     D. 90o

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • No Name

  Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120o như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. r = 120o

     B. r = 60o

     C. r = 30o

     D. r = 45o

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • No Name

  Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. 30o

     B. 45o

     C. 60o

     D. 90o

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • No Name

  Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

     A. mặt gương

     B. mặt phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương

     C. mặt phẳng vuông góc với tia tới

     D. mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

  Theo dõi (0) 6 Trả lời