ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9

Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2  thì có điện trở . Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Dây thứ 1 có: 

\({l_1} = 200m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 5,6{\rm{\Omega }}\)

- Dây thứ 2 có: 

\({l_2} = ?m,{S_2} = 2m{m^2},{R_2} = 16,8{\rm{\Omega }}\)

- Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ nhôm) có: 

\({l_3} = 200m,{S_3} = 2m{m^2},{R_3} = ?\)

- Nhận thấy:

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \frac{{{S_3}}}{{{S_1}}} \Leftrightarrow \frac{{5,6}}{{{R_3}}} = \frac{2}{1}}\\ { \Rightarrow {R_3} = \frac{{5,6}}{2} = 2,8{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \frac{{{l_2}}}{{{l_3}}}}\\ { \Leftrightarrow \frac{{16,8}}{{2,8}} = \frac{{{l_2}}}{{200}} = 6}\\ { \Rightarrow {l_2} = 1200m} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bala bala

  cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1=8Ω; R2=10Ω; R3=12Ω; R4 có thể thay đổi được giá trị. hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là UAB=36V

  a) Điện trở R4 phải nhận giá trị là bao nhiêu để các điện trở trong mạch đều bằng nhau?

  b) cho R4=24Ω. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và tính các hiệu điện thế UAB; UAD; UDC


  A B R1 R2 C D R3 R4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  ngọc trang

  Cho 1 dây sắt S=12.10-8\(\Omega\). Khối lượng 390g.Đặt Hiệu điện thế 36V thì I = 1,5 A

  a)Tính chiều dài và tiết diện dây

  b)Tính bán kính tiết diện

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  cuộn dây thứ nhất có điện trở R1=20 \(_{_{ }^{ }\Omega}\), được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng l1 = 40m và có đường kính d1= 0,5mm. Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2 = 0,3mm để quấn 1 cuộn dây thứ 2, có điện trở R2=30\(\Omega\). Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ 2 này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 1 dây sắt S=12.10-8 \(\Omega\)m.Khôí lượng 390g.Đặt hiệu điện thế 36V thì I=1,5A.Khối lưựong riêng của Sắt D=7800 kg /m3

  a)Tính chiều dài và tiết điện dây

  b)Tính bắn kính tuết điện

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1