ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính đường kính tiết diện 2 dây dẫn đồng chất , tiết diện đều có điện trở R1=6R2 ?

Hai dây dẫn đồng chất , tiết diện đều có điện trở liên hệ với nhau bởi công thức R1=6R2. Biết dây thứ hai có chiều dài gấp rưỡi dây thứ nhất và có đường kính 1,5 mm , Tính đường kính tiết diện dây thứ 1

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Tóm tắt :

  \(R_1=6R_2\)

  \(l_2=\dfrac{3}{2}l_1\)

  \(d_2=1,5mm=1,5.10^{-3}m\)

  ___________________________

  \(d_1=?\)

  GIẢI :

  Tiết diện của dây dẫn thứ 2 là :

  \(S_2=\pi.r^2=\pi.\left(\dfrac{d_2}{2}\right)^2=3,14.\left(\dfrac{1,5.10^{-3}}{2}\right)^2\approx1,77.10^{-6}\left(m^2\right)\)

  Ta có tỉ số : \(\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{\rho.\dfrac{l_1}{S_1}}{\rho.\dfrac{l_2}{S_2}}=\dfrac{l_1}{l_2}.\dfrac{S_2}{S_1}=\dfrac{l_1}{\dfrac{3}{2}l_1}.\dfrac{1,77.10^{-6}}{S_1}\)

  <=> \(\dfrac{6R_2}{R_2}=\dfrac{l_1}{\dfrac{3}{2}l_1}.\dfrac{1,77.10^{-6}}{S_1}\)

  \(\Leftrightarrow6=\dfrac{2}{3}.\dfrac{1,77.10^{-6}}{S_1}\)

  \(\Leftrightarrow6=\dfrac{3,54.10^{-6}}{3S_1}\)

  \(\Leftrightarrow3,54.10^{-6}=18S_1\)

  \(\Leftrightarrow S_1\approx1,97.10^{-7}\left(m^2\right)\)

  Đường kính tiết diện dây thứ nhất là:

  \(S_1=\pi.\dfrac{d^2}{4}=3.14.\dfrac{d^2}{4}\)

  \(\Leftrightarrow1,97.10^{-7}=3,14.\dfrac{d^2}{4}\)

  \(\Leftrightarrow6,27.10^{-8}=\dfrac{d^2}{4}\)

  \(\Leftrightarrow d^2=2,508.10^{-7}\)

  \(\Leftrightarrow d=\sqrt{2,508.10^{-7}}\left(m\right)\)

  Vậy đường kính tiết diện dây thứ 1 là \(\sqrt{2,508.10^{-7}}\left(m\right)\)

    bởi Phạm Thị Hải Yến 21/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1