YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9

Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9

Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, S1 và R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

\(\begin{array}{l} A.\,\,\,{R_1}.{l_1}.{S_1} = {R_2}.{l_2}.{S_2}\\ B.\,\,\,\frac{{{R_1}.{l_1}}}{{{S_1}}} = \frac{{{R_2}.{l_2}}}{{{S_2}}}\\ C.\,\,\,\frac{{{R_1}.{l_1}}}{{{S_1}}} = \frac{{{S_2}.{l_2}}}{{{R_2}}}\\ D.\,\,\,\frac{{{l_1}}}{{{R_1}.{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}.{S_2}}} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Dây thứ nhất có: \({l_1},{S_1},{R_1}\)

- Dây thứ hai có: \({l_2},{S_2},{R_2}\)

- Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có: l3=l2 nhưng lại có tiết diện S3=S1

+ Ta có: dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và tiết diện nhưng khác chiều dài.

Ta suy ra: 

\(\frac{{{R_3}}}{{{R_1}}} = \frac{{{l_3}}}{{{l_1}}} \Rightarrow {R_3} = \frac{{{l_3}}}{{{l_1}}}{R_1}\)

+ Lại có: dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện.

Suy ra:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{S_3}}}{{{S_2}}} = \frac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \frac{{{R_2}}}{{\frac{{{l_3}}}{{{l_1}}}{R_1}}} = \frac{{{l_1}{R_2}}}{{{l_3}{R_1}}}}\\ { \Rightarrow \frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_3}}} = \frac{{{l_3}}}{{{R_2}{S_2}}}} \end{array}\)

Thay \({S_3} = {S_1};{l_3} = {l_2}\)

- Ta suy ra:

\(\frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.10 trang 23 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON