YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8.4 trang 21 SBT Vật lý 9

Bài tập 8.4 trang 21 SBT Vật lý 9

Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi sợi dây mảnh này, cho rằng chúng có tiết diện như nhau. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Dây dẫn này có thể coi như gồm 20 dây dẫn mảnh giống nhau có cùng chiều dài, có tiết diện bằng 1/20 tiết diện của dây dẫn đầu và được mắc song song với nhau.

\( \Rightarrow {S_2} = \frac{1}{{20}}{S_1} \Leftrightarrow {S_1} = 20{{\rm{S}}_2}\)

- Do điện trở của dây dẫn đồng loại, cùng chiều dài sẽ tỷ lệ nghịch với tiết diện:

\(\begin{array}{l} \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{S_2}}}{{{S_1}}} \Leftrightarrow {R_2} = \frac{{{R_1}{S_1}}}{{{S_2}}}\\ = \frac{{{{\rm{R}}_1}.20{S_2}}}{{{S_2}}} = 20.6,8 = 136{\rm{\Omega }} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 21 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON