ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9

Bài tập 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9

Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì tiết diện là bao nhiêu?

A. 5mm2               B. 0,2mm2             

C. 0,05mm2          D. 20mm2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Dây thứ 1 có:

\({l_1} = 100m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 1,7{\rm{\Omega }}\)

- Dây thứ 2 có: 

\({l_2} = 200m,{S_2} = ?,{R_2} = 17{\rm{\Omega }}\)

Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ đồng) có: 

\({l_3} = 200m,{S_3} = 1m{m^2},{R_3} = ?\)

- Nhận thấy:

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \frac{{{l_1}}}{{{l_3}}} = \frac{{100}}{{200}} = \frac{1}{2}}\\ { \Rightarrow {R_3} = 2{R_1} = 2.1,7 = 3,4{\rm{\Omega }}} \end{array}\)

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \frac{{{S_3}}}{{{S_2}}} \Leftrightarrow \frac{{17}}{{3,4}} = \frac{1}{{{S_2}}}}\\ { \Rightarrow {S_2} = 0,2m{m^2}} \end{array}\)

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.9 trang 22 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hai trieu

  Gần thi rồi,,,, ai giúp em với'''''''''

  Một dây cáp điện bằng đồng có lõi là 15 sợi dây đồng nhỏ xoắn lại với nhau. Điện trở của mỗi sợi dây đồng nhỏ này là 0,9Ω. Tính điện trở của dây cáp điện này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Huong Duong

  ac nào giúp e với ạ...... thank nhiu nhìu ạ

  Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì tiết diện là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1