ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6.3 trang 16 SBT Vật lý 9

Bài tập 6.3 trang 16 SBT Vật lý 9

Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức).
Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 6V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó. Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Điện trở của đèn là: 

R=U/I=60,5=12Ω

- Khi hai đèn mắc nối tiếp thì:

R=R1+R2=12+12=24Ω

- Cường độ dòng điện qua mỗi đèn là:

 I1=I2=U/R=6/24=0,25A

⇒ Hai đèn sáng yếu hơn mức bình thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn nhỏ hơn giá trị định mức.

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 16 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1