ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6.4 trang 16 SBT Vật lý 9

Bài tập 6.4 trang 16 SBT Vật lý 9

Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Tại sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi mắc R1 nối tiếp R2

- Cường độ dòng điện thực tế chạy qua hai bóng đèn là:

I1=I2=U/R

- Lại có R=R1+R2 với R1, R2 là điện trở của mỗi đèn

\({R_1} = \frac{{{U_{dm1}}}}{{{I_{dm1}}}};\,\,{R_2} = \frac{{{U_{dm2}}}}{{{I_{dm2}}}}\)

Ta suy ra:

\({I_1} = {I_2} = \frac{{220}}{{\frac{{110}}{{0,91}} + \frac{{110}}{{0,36}}}} = 0,52A.\)

⇒ So sánh với cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy nên không mắc nối tiếp hai bóng đèn này được

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.4 trang 16 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1