YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9

Bài tập 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9

Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm, ghi rõ chiều của đường sức từ và tên từ cực của nam châm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chiều của đường sức từ và cực của nam châm được mô tả như hình dưới đây:

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.5 trang 52 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON