YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.6 trang 53 SBT Vật lý 9

Bài tập 23.6 trang 53 SBT Vật lý 9

Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?

A. Đường 1

B. Đường 2

C. Đường 3

D. Đường 4

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Trong các đường sức từ ở trên đường sức từ số 3 vẽ sai.

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.6 trang 53 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON