YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.7 trang 53 SBT Vật lý 9

Bài tập 23.7 trang 53 SBT Vật lý 9

Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất?

A. Điểm 1

B. Điểm 2

C. Điêm 3

D. Điểm 4.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm 1 là mạnh nhất

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.7 trang 53 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON