YOMEDIA
NONE

Bài tập C3 trang 9 SGK Vật lý 8

Giải bài C3 tr 9 sách GK Lý lớp 8

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng ở câu 2, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây:

  • Độ lớn của vận tốc cho biết sự (1) ………(2)………. của chuyển động.
  • Độ lớn của vận tốc được tính bằng (3) ………. trong suốt một thời gian.
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

  • Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

  • Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong suốt một đơn vị thời gian.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 9 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON