ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.1 trang 6 SBT Vật lý 8

Bài tập 2.1 trang 6 SBT Vật lý 8

Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị vận tốc?

A. km.h

B. m.s

C. Km/h

D. s/m 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì vận tốc v = s/t vì s có đơn vị đo là km, m và t có đơn vị đo là h, s nên đơn vị của vận tốc là km/h

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 6 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1