YOMEDIA
NONE

Bài tập C1 trang 8 SGK Vật lý 8

Giải bài C1 tr 8 sách GK Lý lớp 8

Bảng 2.1 ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh.

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên HS

Quãng thời gian chạy 

(s)

Thời gian chạy

(t)

Xếp hạng

Quãng thời gian 

chạy trong 1 giây (v)

1 Nguyên An 60 m 10s    
2 Trần Bình 60 m 9.5s    
3 Lê Văn Cao 60 m 11s    
4 Đào Việt Hùng 60 m 9s    
5 Phạm Việt 60 m 10.5s    

Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghi kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột thứ 4.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần căn cứ vào thời gian mà họ chạy hết 60m đó. Người nào có thời gian ít hơn thì người đó chạy nhanh hơn.

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên HS 

Quãng thời gian chạy 

(s)

Thời gian chạy

(t)

Xếp hạng

Quãng thời gian 

chạy trong 1 giây (v)

1 Nguyên An 60 m 10s 3  
2 Trần Bình 60 m 9.5s 2  
3 Lê Văn Cao 60 m 11s 5  
4 Đào Việt Hùng 60 m 9s 1  
5 Phạm Việt 60 m 10.5s 4  

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 8 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON