YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C2 trang 8 SGK Vật lý 8

Giải bài C2 tr 8 sách GK Lý lớp 8

Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):

Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên HS

Quãng thời gian chạy 

(s)

Thời gian chạy

(t)

Xếp hạng

Quãng thời gian 

chạy trong 1 giây (v)

1 Nguyên An 60 m 10s    
2 Trần Bình 60 m 9.5s    
3 Lê Văn Cao 60 m 11s    
4 Đào Việt Hùng 60 m 9s    
5 Phạm Việt 60 m 10.5s    

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột thứ 5.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên HS

Quãng thời gian chạy

(s)

Thời gian chạy

(t)

Xếp hạng

Quãng thời gian 

chạy trong 1 giây (v)

1 Nguyên An 60 m 10s 3 6 m/s
2 Trần Bình 60 m 9.5s 2 6,316 m/s
3 Lê Văn Cao 60 m 11s 5 5,454 m/s  
4 Đào Việt Hùng 60 m 9s 1 6,667 m/s
5 Phạm Việt 60 m 10.5s 4 5,714 m/s

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 8 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON