YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.3 trang 6 SBT Vật lý 8

Bài tập 2.3 trang 6 SBT Vật lý 8

Một ôtô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc 10h. Cho biết đường Hà Nội – Hải Phòng dài 100km thì vận tốc của ôtô là bao nhiêu km/h, bao nhiêu m/s? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tóm tắt:

s = 100km; t2 = 10h; t1 = 8h; v = ?

t = 10h - 8h = 2h

Vận tốc của ôtô:

\(v = \frac{{\rm{S}}}{t} = \frac{{100}}{2} = 50km/h\)

Đổi ra m/s: 

\(v = \frac{{50}}{{3,6}} \simeq 13,9m/s\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 6 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF