ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 29.2 trang 78 SBT Vật lý 7

Bài tập 29.2 trang 78 SBT Vật lý 7

Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở cột bên phải trong khung dưới đây:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.2 trang 78 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1