ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 29.1 trang 78 SBT Vật lý 7

Bài tập 29.1 trang 78 SBT Vật lý 7

Câu phát biểu nào sau đây là đúng ?

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì :

A. dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người.

B. dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm

C. dòng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.1 trang 78 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1