ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 29.7 trang 79 SBT Vật lý 7

Bài tập 29.7 trang 79 SBT Vật lý 7

Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì ?

   A. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt.

   B. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì luôn lớn hơn 1A.

   C. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì luôn bằng 1A.

   D. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì luôn nhỏ hơn 1A. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 Đáp án A

Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.7 trang 79 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1