ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 29.11 trang 80 SBT Vật lý 7

Bài tập 29.11 trang 80 SBT Vật lý 7

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm khi

2. Hiện tượng đoạn mạch xảy ra khi

3. Tạo điều kiện để sử dụng điện an toàn khi

4. Dòng điện chạy qua cơ thể người và làm tim ngừng đập khi

a. dùng các đoạn dây đồng ngắn để mắc mạch điện kín.

b. dòng điện đó có cường độ trên 70mA.

c. làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V.

d. nối trực tiếp hai cực của nguồn điện bằng đoạn dây đồng ngắn.

e.lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1.c     2.d     3.e     4.b

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.11 trang 80 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1