ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.1 trang 34 SBT Vật lý 7

Bài tập 15.1 trang 34 SBT Vật lý 7

Hãy tiến hành điều tra trong tổ theo bảng dưới đây và cho biết âm nào được mọi người trong lớp em thích nghe nhất, âm nào không thích nghe nhất.
 

Âm phát ra

Số người thích nghe

Số người không thích nghe

TỔ

Cả

lớp

TỔ

Cả

lớp

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Tiếng nhạc cổ điển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tiếng nhạc rock, disco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiếng ồn ngoài chợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tiếng ồn giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tiếng ồn công trường xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Học sinh khảo sát các bạn trong lớp để có được kết quả rồi điền vào bảng mẫu và đưa ra kết luận

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.1 trang 34 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1