ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.2 trang 34 SBT Vật lý 7

Bài tập 15.2 trang 34 SBT Vật lý 7

Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn ?

   A. Tiếng sấm rền.

   B. Tiếng xình xịch của bánh tàu hỏa đang chạy.

   C. Tiếng sóng biển ầm ầm.

   D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Âm gây ô nhiễm tiếng ồn là tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.2 trang 34 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1