Hiệu điện thế giữa hai điểm của một tam giác vuông là ?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh ngày 13/09/2017

Cho em hỏi bài

Đề: Ba điểm A, B, C tạo thành một tâm giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là: 

Câu trả lời (2)

 • Gọi H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác vuông CAB

  Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là:

   \({U_{AC}} = E.d = E.AH\)

  Xét hai tam giác AHC và ACB đồng dạng, ta có:

   \(\frac{{AH}}{{AC}} = \frac{{AC}}{{AB}} \to AH = \frac{{A{C^2}}}{{AB}} = 1,8cm\)

  trong đó:  \(AC = 3cm;AB = \sqrt {A{C^2} + B{C^2}}  = 5cm\)

   \( \Rightarrow {U_{AC}} = E.AH = 5000.0,018 = 90V\)

  bởi Chai Chai ngày 13/09/2017
  Like (0)
 • e cam on ạ

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh ngày 15/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan