Xác định điện thế tại điểm M nằm giữa hai bản kim loại phẳng song song với nhau

bởi Tran Chau ngày 13/09/2017

Cứu em với, bài này làm sao đây ạ !!!

Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

Câu trả lời (4)

 • Áp dụng công thức tính Hiệu điện thế: \(U_o = Ed_o\) ⇒ \(U = Ed\) với \(d = 0,6 cm\) nhé

  bởi Mai Vàng ngày 13/09/2017
  Like (0)
 • là sao ạ :( :( cryingcrying

  bởi Tran Chau ngày 15/09/2017
  Like (0)
 • Tức là bạn phải tính như này nè:

  \(U_o = Ed_o = 120 V \Rightarrow d_o = 1 cm.\)

  \(U = Ed\) với \(d = 0,6 cm\).

  \(\frac{U}{U_{o}}=\frac{0,6}{1}\Rightarrow U = 0,6U_0 = 72 V\). 

  Vậy \(V_M = 72 V\).   

  bởi Mai Vàng ngày 15/09/2017
  Like (0)
 • Yeahhhh mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé

  bởi Tran Chau ngày 15/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan