YOMEDIA
ZUNIA12

Một người cận thị chỉ có thể nhìn thấy vật đặt cách mat từ 10 cm đên 50 cm Người quan sát vật AB cao 0,2 cm nhờ một kính lúp trên vành ghi x6,25 đặt cách mắt 2 cm. Khi vật đặt trước kính và cách kính 3,5 cm thì mắt?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Trên vành ghi x 6,25: \(\frac{25cm}{f}=2,5\Rightarrow f=4\left( cm \right)\)

  \(\Rightarrow {{d}^{/}}=\frac{3,5.4}{3,5-4}=-28\left( cm \right)$ $\Rightarrow {{d}_{M}}=\ell -{{d}^{/}}=30\left( cm \right)\in \left[ 10;50 \right]\)

  → Mắt nhìn thấy vật \(\Rightarrow k=\frac{-f}{d-f}=\frac{-4}{3,5-4}=8\)

  + Góc trông ảnh: \(\tan \alpha =\frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{{{A}_{1}}O}=\frac{kAB}{{{d}_{M}}}=\frac{8.0,2}{30}\Rightarrow \alpha ={{3}^{0}}\)

  + Số bội giác: \(G=\frac{\alpha }{{{\alpha }_{0}}}\approx \frac{\tan \alpha }{\tan {{\alpha }_{0}}}=\frac{\frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{{{A}_{1}}O}}{\frac{AB}{O{{C}_{C}}}}=k\frac{O{{C}_{C}}}{{{d}_{M}}}=8.\frac{10}{3}=\frac{8}{3}\)

    bởi Trần Thị Trang 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF