YOMEDIA

Bài tập 8 trang 173 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 173 sách GK Lý lớp 10

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại biết rằng nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103 J(kg.K).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu xác định nhiệt dung riêng của chất làm kim loại.

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt: \({Q_1} = {\rm{ }}{m_1}{c_1}\Delta {t_1}\)

  • Bước 2: Xác định nhiệt lượng bình nhôm thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt: \({Q_2} = {\rm{ }}{m_2}{c_2}\Delta {t_2}\)

  • Bước 3: Xác định nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân bằng nhiệt:  \({Q_3} = {\rm{ }}{m_3}{c_3}\Delta {t_3}\)

  • Bước 4: Áp dụng phương trình trạng thái cân bằng nhiệt: \({Q_{1}} + {\rm{ }}{Q_{2}} = {\rm{ }}{Q_3}\)

  • Bước 5: Thay số tính toán để tìm \({c_3}\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt:

       \({Q_1} = {\rm{ }}{m_1}{c_1}\Delta {t_1}\)

 • Nhiệt lượng mà bình nhôm thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt:

       \({Q_2} = {\rm{ }}{m_2}{c_2}\Delta {t_2}\)

 • Nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân bằng nhiệt:

       \({Q_3} = {\rm{ }}{m_3}{c_3}\Delta {t_3}\)

 • Từ trạng thái cân bằng nhiệt , ta có:

\({Q_{1}} + {\rm{ }}{Q_{2}} = {\rm{ }}{Q_3}\)

\(({m_1}{c_{1}} + {m_2}{c_2})\left( {t - 8,4} \right) = {m_3}{c_3}\left( {100 - {\rm{ }}t} \right)\)    

\((0,210.4,{18.10^3} + 0,128.0,{128.10^3})\left( {21,5 - 8,4} \right) = 0,192.{c_3}\left( {100 - 21,5} \right)\)

\({c_3} = {\rm{ }}0,{78.10^3}J/kg.K\)

Vậy nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là \(0,{78.10^3}J/kg.K\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 173 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  Một khối khí có V=7.5l, p=2.10^5 Pa. Nhiệt độ 27°C. Khí được nén đẳng áp nhận công 50j. Tính nhiệt độ sau cùng cuar khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  một ấm đun nước bằng nhôm có m = 350g, chứa 2,75kg nước được đun trên bếp. khi nhận được nhiệt lượng 650KJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60 độ C. hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường, cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg độ, của nước là 4180J/kg độ 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  "Gió Lào nóng lắm ai ơi!
  Đừng vào đón gió mà rơi má hồng."
  Tại sao gió Lào lại khô và nóng làm người ta khiếp sợ đến thế? Hãy dùng các kiến thức đã học về các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí và các nguyên lí của nhiệt động lực học để trả lời các câu hỏi trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA