YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 173 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 173 sách GK Lý lớp 10

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại biết rằng nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103 J(kg.K).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu xác định nhiệt dung riêng của chất làm kim loại.

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt: \({Q_1} = {\rm{ }}{m_1}{c_1}\Delta {t_1}\)

  • Bước 2: Xác định nhiệt lượng bình nhôm thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt: \({Q_2} = {\rm{ }}{m_2}{c_2}\Delta {t_2}\)

  • Bước 3: Xác định nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân bằng nhiệt:  \({Q_3} = {\rm{ }}{m_3}{c_3}\Delta {t_3}\)

  • Bước 4: Áp dụng phương trình trạng thái cân bằng nhiệt: \({Q_{1}} + {\rm{ }}{Q_{2}} = {\rm{ }}{Q_3}\)

  • Bước 5: Thay số tính toán để tìm \({c_3}\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt:

       \({Q_1} = {\rm{ }}{m_1}{c_1}\Delta {t_1}\)

 • Nhiệt lượng mà bình nhôm thu vào cho đến khi cân bằng nhiệt:

       \({Q_2} = {\rm{ }}{m_2}{c_2}\Delta {t_2}\)

 • Nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân bằng nhiệt:

       \({Q_3} = {\rm{ }}{m_3}{c_3}\Delta {t_3}\)

 • Từ trạng thái cân bằng nhiệt , ta có:

\({Q_{1}} + {\rm{ }}{Q_{2}} = {\rm{ }}{Q_3}\)

\(({m_1}{c_{1}} + {m_2}{c_2})\left( {t - 8,4} \right) = {m_3}{c_3}\left( {100 - {\rm{ }}t} \right)\)    

\((0,210.4,{18.10^3} + 0,128.0,{128.10^3})\left( {21,5 - 8,4} \right) = 0,192.{c_3}\left( {100 - 21,5} \right)\)

\({c_3} = {\rm{ }}0,{78.10^3}J/kg.K\)

Vậy nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là \(0,{78.10^3}J/kg.K\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 173 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON