YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 173 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 173 sách GK Lý lớp 10

Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 200C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung  nóng tới 75oC. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K) ; của nước là 4,18.103 J/(kg.K), của sắt là 0,46 J/(kg.K).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài yêu cầu xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt.

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định nhiệt lượng mà nhôm và bình nước thu vào : \(Q_{thu} = Q_1 + Q_2\)

  • Bước 2: Xác định nhiệt lượng do sắt tỏa ra: Qtỏa \( = {Q_3} = {m_3}.{c_3}.\Delta {t_3}\)

  • Bước 3: Áp dụng phương trình trạng thái cân bằng nhiệt:  \(Q_1 + Q_2 = Q_3.\)

  • Bước 4: Thay số tính toán để tìm t

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

 • Nhiệt lượng mà nhôm và bình nước thu vào :

\(Q_{thu} = Q_1 + Q_2 = (m_1c_1 + m_2c_2)(t - t_1)\).

 • Nhiệt lượng do sắt tỏa ra là :

Qtỏa \( = {Q_3} = {m_3}.{c_3}.\Delta {t_3} = {m_3}{c_3}({t_3} - t)\)

 • Trạng thái cân bằng nhiệt :

         \(Q_1 + Q_2 = Q_3.\)

\( \Leftrightarrow ({m_1}{c_1} + {m_2}{c_2})(t - {t_1}) = {m_3}.{c_3}.\Delta {t_3} = {m_3}{c_3}({t_3} - t).\)

\(\Rightarrow\) 

\(\Rightarrow\) 

\(\Rightarrow t \approx 25^oC.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 173 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON