YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 118 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 118 sách GK Lý lớp 10

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn \(F_A = F_B = 1N\) (hình 22.6a).

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc \(\alpha = 30^o\). Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Hình 22.6 bài 6 trang 118 SGK Vật lí lớp 10

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định momen của ngẫu lực

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật

  • Bước 2: Áp dụng công thức tính momen của một ngẫu lực: M = Fd.

  • Bước 3: Thay số tính toán ứng với mỗi trường hợp , rút ra kết quả

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

 • Thanh AB chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. 

         

Câu a:

 • Áp dụng công thức:

 \(M=F.d = 1. 4,5.10^{-2 }\)

 \(M = 45. 10^{-3} (N.m)\)

Câu b:

 • Áp dụng công thức:

            \(M = Fd = F BI\)

 • Trong ∆AIB:  \(cos\alpha =\frac{BI}{AB} \Rightarrow BI = AB cos\alpha\)  

             \(\Rightarrow M = F. AB.cos\alpha\)

            \(= 1. 4,5.10^{-2} .cos30^o = 4,5.\frac{\sqrt{3}}{2}. 10^{-2}\)

\( \Rightarrow M = 3,{897.10^{ - 2}}(N.m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 118 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON