Công của lực kéo F khi xe lên hết dốc là

bởi Lưu Thanh Giác ngày 28/01/2018

Một xe có khối lượng m= 100kg chuyển động đều lên dốc, dài 10m nghiêng 300 so với đường ngang. Lực ma sát Fms =10N. Công của lực kéo F ( theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) khi xe lên hết dốc là:

A. 100J          B.860J           C.5100J          D.4900J

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan