ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Speaking - Hội thoại


Để giúp các em đưa ra ý kiến về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, mời các em tham khảo bài học Unit 9 "Choosing A Career" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Speaking.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Future jobs: ambitions and dreams (Nghề nghiệp tương lai: tham vọng và ước mơ)

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 12 Speaking 

Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John.   (Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John)

Guide to answer

John: OK, the topic of today’s discussion is our ambitions and dreams, and our possible future jobs or careers. So let’s start with Linda. (1) e. What kind of career are you looking for?

Linda: I’ve always wanted to be a doctor because I love taking care of kids. (2) d. I’d like to work overseas. I have to get into a medical school first to gain the necessary knowledge and skills.

John: OK. What about you, Lan? What are your plans after you leave secondary school?

Lan: I’d like to go straight into university. (3) b. I’d like to study journalism. You know I love writing, and I’m very keen on improving my English. One thing I’d like to do one day is to work for an international newspaper.

Linda: (4) a. Sounds great!. I’m confident you’ll be very successful. And how about you, John? What kind of job do you have in mind?

John: Well, my dream is to be a computer programmer.

Lan: What are you going to do after leaving school?

John: I’d like to take a year off and travel abroad. (5) f. I could work as a volunteer in Thailand.

Lan: Really? So what would you like to do after that?

John: (6) c. What I’d love to do one day is to run my own software company.

Linda: I think that would be a great thing for you to do, John.

Tạm dịch:

John: Được rồi, chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay là những tham vọng và ước mơ của chúng ta, và những công việc trong tương lai hoặc sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với Linda. Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Linda: Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một bác sĩ vì tôi thích chăm sóc trẻ con. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Trước tiên tôi phải vào trường y để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết.

John: OK. Còn bạn, Lan? Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

Lan: Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học báo chí . Bạn biết tôi thích viết, và tôi rất quan tâm đến việc cải thiện tiếng Anh của tôi. Việc tôi luôn muốn làm một ngày nào đó là làm việc cho một tờ báo quốc tế.

Linda: Nghe thật tuyệt vời! Tôi tin rằng bạn sẽ rất thành công. Và còn bạn, John? Bạn nghĩ gì về công việc tương lai? 

John: Vâng, ước mơ của tôi là trở thành một lập trình viên máy tính.

Lan: Bạn sẽ làm gì sau khi ra trường?

John: Tôi muốn đi nghỉ một năm và ra nước ngoài. Tôi có thể làm việc như một tình nguyện viên ở Thái Lan.

Lan: Thật sao? Vậy bạn muốn làm gì sau đó?

John: Một ngày nào đó tôi muốn điều hành công ty phần mềm của riêng tôi.

Linda: Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời, John.

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 12 Speaking 

Find the expressions that John, Lan, and  Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space.  (Tìm những cách thức mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Expressions

John    

Example: My dream is …

(1) I’d like to…

(2) What I’d love to do one day is …

Lan

(3) I’d like to …

(4) One thing I’d like to do one day is …

Linda

(5) I’ve always wanted to …

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 12 Speaking

Work in groups of three. Practise the conversation in 1. (Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong  bài 1.)

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 12 Speaking

Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams. (Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu thức trong bài 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.)

Guide to answer

- What  I’d love to do one day is having a big house (Điều mà tôi muốn một ngày nào đó là có một căn nhà lớn)

- One thing I'd like to do one day is to work for an international company. (Điều tôi muốn làm một ngày là làm việc cho một công ty quốc tế.)

Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 9 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 9 Choosing A Career - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 12 mới Speaking.

 • Câu 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges

   "Why don't you wear trainers to work?" “____” 

  • A. My boss doesn't want to.  
  • B. We aren't allowed to.
  • C. We aren't let wear. 
  • D. My boss makes me not to. 
  • A. Yes, I would. 
  • B. Never mind. 
  • C. No, of course not.
  • D. Well, he works in a hospital. 
 • Câu 3:

   "How's your new car?" “____” 

  • A. More fast than my old one. 
  • B. As fast as possible.  
  • C. Much faster than my old one.
  • D. Most fast so far. 

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, rèn luyện kĩ năng nói và biết cách tạo đoạn hội thoại tương tự mẫu nói về tham vọng và ước mơ của các em, dùng các cụm từ chỉ sự bày tỏ trong bài.

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)