YOMEDIA

Unit 5 lớp 9 Write - Bài viết The media


Bài học Write Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em viết đoạn văn về những lợi ích mà Internet mang lại trong cuộc sống ngày nay.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Write Unit 5 Lớp 9

Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefit of the Internet. You can see the following cues. (Hãy đọc lại bài diễn đàn trên Internet trong bài đọc. Sau đó, bạn hãy viết một đoạn văn nói về những ích lợi của Internet. Bạn có thể sử dụng những gợi ý sau.)

 • The Internet as a source of information (news, articles, weather forecast, ect...) (Mạng internet như là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết, ...)
 • The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, ...) (Mạng internet như là một nguồn giải trí (âm nhạc, điện ảnh, trò chơi, ...)
 • The Internet as a means of education (on-line schools, on-line lessons, self-study,...) (Mạng internet như là một nguồn giáo dục (trường học trực tuyến, bài học trực tuyến, tự học, ...)

Guide to answer

As we know, the Internet is, at present, becoming an important part of our everyday life. Almost of every aspect of life is concerned with the Internet, especially in developed countries.

People can use the Internet to do a lot of things. The Internet can be said a useful and effective instrument for daily activities.

Firstly, Internet can be a source of information at home. People needn't go news stands to buy newspapers or magazines. They can get information about weather easily and at any time as well.

Secondly, Internet is a source of entertainment. People can see films, or listen to their favorite songs or even play interesting games on the Internet. And this doesn't cost as much.

In addition, the Internet is also a good means of education. Students and schoolchildren now can use the Internet as a useful and time-saving device by on-line schools or on-line lessons. Moreover, Internet can be said a wonderful means for people in their self-study.

In sum, the Internet, in our present time, plays an essential role in the development of society and man's knowledge and life.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 5 Lớp 9

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học viết Write Unit 5 Tiếng Anh lớp 9, để thực hành thêm kĩ năng viết mời các em tham khảo Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Write

 • Câu 1: Write the sentences with the cues given

  Internet/ fast/ convenient/ way/ information/ which/ very update

  • A. The Internet has a fast and convenient way to getting information which is very update.
  • B. The Internet is a fast and convenient way of get information which is very update.
  • C. The Internet is a fast and convenient way getting information which is very update.
  • D. The Internet is a fast and convenient way to get information which is very update.
  • A. Linda has phoned me six times this week, hasn't she?
  • B. Linda has phoned me six times this week, doesn't she?
  • C. Linda has phoned me six times this week, has she?
  • D. Linda has phoned me six times this week, hasn't phone she?

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học và thực hành viết có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Complete the passage:

  Internet/ widely/ develop/ recently/ and/ it/ three main benefits./ Firstly/ Internet/ plentiful/ and/ reliable/ source of information/ We/ get/ information/ as/ news/ articles/ weather forecast/ fast/ and/ conveniently./ The information/ not only/ diversified/ but also/ updated./ Secondly,/ Internet/ good way/ entertain./ We/ listen/ music/ watch videos/ play games on line./ Besides,/ We/ chat/ friends/ relatives/ who/ live/ far away./ It/ cheap means of communication./ Lastly,/ Internet/ provide/ rich sourse of educational materials/ convenient way/ study on/ Internet./ We/ search/ lot/ websites/ which/ contain/ useful guidelines/ methods/ study/ In addition/ we/ do on line exercises/ take/ on line tests/ We/ not need/ go/ school/ but/ we/ still/ complete/ educational programmes./ In conclusion,/ Internet/ bring/ us/ lots/ benefits/ which/ make/ life/ more modern/ convenient.

  Theo dõi (0)
 • 13. I don't have time to go around the city.
  => I wish ............................................
  14. we don't have a computer therefore we cannot get access to the Internet.
  => I wish ...................................................
  15 . I can not go to the car show at the city show ground.
  => I wish .........................................
  16 She dosen't send me her recent photos.
  => I wish ......................................

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA