YOMEDIA

Unit 5 lớp 9 Speak - Hội thoại The media


Bài học Speak Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi ý kiến và bày tỏ quan điểm đồng ý hay không đồng ý về một vài vấn đề liên quan đến chủ đề về các phương tiện thông tin.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Speak Unit 5 Lớp 9

 • Work with a partner. Read the dialouge. (Thực hành với bạn. Đọc đoạn hội thoại sau.)
 • Hướng dẫn dịch

Liên: Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung: Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hơn.

Liên: Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đôi với minh rất chán.

Trung: Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên: Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung: Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?

Liên: Ừ, mình không thích.

 • Now make similar dialouge. Talk about the programs you like and dislike. (Bây giờ hãy làm những đoạn hội thoại tương tự. Nói về những chương trình bạn thích và không thích.)

Guide to answer

 • Dialogue 1

A: You like watching cartoons, don't you, B?

B: Not really. Some cartoons are dull, and I don't like them. I prefer "Children's Corner".

A: I'm opposite. I love watching cartoons, and "Children's Corner" seems quite boring to me.

B: But you watch "Learning English through Songs", don't you?

A: Yes, nearly every show. It's very entertaining.

B: I enjoy it too. You don't like sports, do you?

A: No, I don't.

 • Dialogue 2

A: You like watching music, don't you, B?

B: Not really. Some music shows are very noisy, and I don't like watching them. I prefer folk music.

A: I'm opposite. I love watching Science programs, and music programs seem quite boring to me, especially pop music.

B: But you watch "Health for Everyone", don't you?

A: Yes, it's very useful, it offers us very interesting scientific news in medicine.

B: I enjoy it, too. You don't like drama shows, do you?

A: No, I don't. Most of them are very dull.

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học thực hành hội thoại Speak Unit 5 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1) Talk about TV ( you like and don't like) chỉ kể ra mình thích tivi và khôq thíc tivi ở điểm nào

  2) Talk About a city you like

  It's my speaking topics. Please help me.?

  Mọi người cho mình mẫu nhé...

  Thaks ạ..! !

  Theo dõi (0)
 • I.Give the correct form of the words in brackets

  1.I'm looking for a (suit) ________ gift for an old lady

  2.He was given a light sentences because of his (young)____________

  3.Children need to have a good (educate) ________

  II.There is a mistake in each of these sentences.Underline the mistake and then correct it

  1.Scientists say that the life started in the ocean

  2.He gave up to smoke 2 years ago

  3.You should keep silently when they are working

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA