ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus - Clothing

Sau khi ôn tập và giải quyết một số bài tập trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus, mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra khả năng ghi nhớ bài học của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1