ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 phần Write - Clothing

Mời các em tham gia thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm phần Write Unit 2 trong tiếng Anh lớp 9 để nâng cao kỹ năng viết câu. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer that has right sentence.

  They often went swimming in the afternoon.

  • A. They used to went swimming in the afternoon.
  • B. They used to going swimming in the afternoon.
  • C. They used to go swimming in the afternoon.
  • D. They are used to going to swimming in the afternoon.
  • A. He would like to be a doctor.
  • B. He wishes he were a doctor.
  • C. He will be a doctor.
  • D. He like being a doctor.
   
   
  • A. I wish my best friend will not leave for Bangkok tomorrow.
  • B. I wish my best friend wouldn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • C. I wish my best friend couldn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • D. I wish my best friend didn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • A. She hasn’t worn that dress since her sister’s wedding.
  • B. She has worn that dress at her sister’s wedding.
  • C. She didn’t wear that dress for her sister’s wedding.
  • D. The last time she has worn that dress is at her sister’s wedding. 
  • A. Students wear uniforms today is necessary.
  • B. Students don’t need to wear the uniforms today.
  • C. Students should wear uniforms today.
  • D. Students shouldn’t wear uniforms today.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)