ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - My friend

Mời các em thực hành trắc nghiệm Language Focus Unit 1 tiếng Anh 8 để kiểm tra kiến thức ngữ pháp vừa học của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1