ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - My friend

Mời các em làm một số bài tập trắc nghiệm về Từ vựng Unit 1 tiếng Anh lớp 8 nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ từ.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1