Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 Bài nghe Listen - My friends

Lý thuyết FAQ

Bài học Listen Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em nghe và điền vào những đoạn hội thoại với nội dung giới thiệu và cách đáp lại giới thiệu làm quen với bạn mới.

Tóm tắt bài

Listen Unit 1 Lớp 8

  • Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. (Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung.)

How do you do 

Nice to meet you

It's a pleasure to meet you

I'd like you to meet

come and meet

 

Guide to answer

(1) I'd like you to meet

(2) Nice to meet you

(3) I'd like you to meet

(4) It's a pleasure to meet you

(5) come and meet

(6) How do you do?

  • Tapescript Listen Unit 1 lớp 8

​a)

Hoa: Hello, Nam. (Chào Nam.)

Nam: Morning, Hoa. (Chào buổi sáng Hoa.)

Hoa: Nam, (1) I'd like you to meet my cousin, Thu. (Nam, mình muốn bạn gặp em họ mình, Thu.)

Nam: (2) Nice to meet you, Thu. (Rất vui khi gặp bạn, Thu.)

Thu: Nice to meet you too, Nam. (Rất vui khi gặp bạn, Nam.)

b)

Khai: Miss Lien, (3) I'd like you to meet my mother. (Cô Liên, em muốn cô gặp mẹ em.)

Miss Lien: (4) It's a pleasure to meet you, Mrs. Vi. (Hân hạnh được gặp chị, chị Vi.)

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien. (Hân hạnh của tôi nữa, cô Liên.)

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him. (Oh, thầy hiệu trưởng ở đây rồi. Xin phép chị Vi, nhưng tôi phải trao đổi với ông ấy.)

Mrs. Vi: Certainly. (Chắc chắn rồi.)

c)

Ba: Bao, (5) come and meet my grandmother. (Bảo, đến thăm bà mình nè.)

Bao: Hello, ma'am. (Cháu chào bà.)

Grandmother: Hello, young man. (Chào cháu)

Ba: Bao is my classmate, grandmother. (Bảo là bạn học của cháu bà ạ)

Grandmother: What was that? (Cháu mới nói gì?)

Ba: Classmate! Bao is my classmate. (Bạn học. Bảo là bạn học của cháu.)

Grandmother: I see. (Bà hiểu rồi.)

d)

Mr. Lam: Isn't that Lan's father, my dear? (Kia không phải là bố của Lan sao em?

Mrs. Linh: I'm not sure. Go and ask him. (Em không chắc nữa, lại hỏi ông ấy nào.)

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh? (Xin hỏi. Ông là Thanh phải không?)

Mr. Thanh: Yes, I am. (Vâng là tôi.)

Mr. Lam: I'm Lam, Nga's father. (Tôi là Lâm, bố của Nga.)

Mr. Thanh: (6) How do you do? (Ông khỏe chứ?)

Như vậy các em vừa được học Listen Unit 1 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có điều gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn