YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 8 phần Write - My friend

Mời các em đến với bài tập trắc nghiệm Read Unit 1 Lớp 8 để thử sức với khả năng viết câu của mình với những từ gợi ý sẵn. Chúc các em thực hành tốt!

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Put the words or phrases in correct order to make sentences.

  enough/Jane/stay/to/alone/old/isn’t/at home.

  • A. Jane isn’t enough old to stay at home alone.
  • B. Jane isn’t old enough stay to at home alone.
  • C. Jane isn’t old enough to stay at home alone.
  • D. Jane isn’t at home alone to stay enough old.
  • A. What you are going to do next weekend?
  • B. What are you going to do next weekend?
  • C. What are you next weekend going to do?
  • D. What next weekend are you going to do?
  • A. She has long straight black hair.
  • B. She has black straight long hair.
  • C. She has long black straight hair.
  • D. She has straight long black hair.
  • A. The sun sets in the east and rises in the west.
  • B. In the east the sun sets and rises in the west.
  • C. In the west the sun rises and sets in the east.
  • D. The sun rises in the east and sets in the west.
  • A. We have money that didn’t enough to buy car.
  • B. We didn’t have money enough to buy that car.
  • C. We didn’t have enough money to buy that car.
  • D. That car to buy we didn’t have money enough.

 

YOMEDIA