YOMEDIA

Soạn văn 12 Văn bản tổng kết tóm tắt

 
NONE

Bài soạn Văn bản tổng kết tóm tắt dưới đây đã được Học247 biên soạn một cách ngắn gọn nhằm giúp các em có thể hệ thống hóa được nội dung chính của bài học để có thể chuẩn bị bài trước khi đến lớp thật tốt. Mời các em cùng tham khảo nhé!

ATNETWORK

1. Bố cục bài học

- Văn bản tổng kết gồm 2 loại: Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và văn bản tổng kết tri thức.

- Nội dung chính

  • Văn bản tổng kết hoạt động thữ tiễn thường có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm.
  • Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

2. Hướng dẫn soạn văn bài Văn bản tổng kết

Câu 1. Đọc văn bản trang 175 SGK Ngữ văn 12 tập 2 và trả lời câu hỏi:

a. Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

b. Qua các đề mục và nội dung văn bản trên, anh (chị) hãy cho biết mục đích, yêu cầu, bố cục và những nội dung chính của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.

Gợi ý:

a.

- Văn bản thuộc lại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.

- Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Mục đích, yêu cầu, bố cục và nội dung chính của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn:

- Mục đích: nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc.

- Bố cục: gồm ba phần

+ Phần mở đầu: Quốc hiệu (tên tổ chức), địa điểm, thời gian, tên tiêu đề.

+ Phần nội dung: Tình hình tổ chức, kết quả hoạt động, đánh giá chung (rút kinh nghiệm hoặc đề xuất kiến nghị).

+ Phần kết thúc: người viết báo cáo kí tên.

- Nội dung chính: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,...

Câu 2. Hãy đọc bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (chú ý mục I - Nội dung cơ bản cần nắm vững) và trả lời các câu hỏi sau:

a. Bài tổng kết trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

b. Bài tổng kết trên nhằm mục đích gì? Có những nội dung nào?

Gợi ý:

a. Bài tổng kết thuộc văn bản tổng kết tri thức, thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học.

b.

- Mục đích bài tổng kết: hệ thống hóa lại kiến thức.

- Nội dung: ôn tập, củng cố lại những kiến thức, rèn luyện kĩ năng.

3. Luyện tập

Câu 1. Đọc văn bản trang 176 SGK Ngữ văn 12 tập 2 và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:

a. Vặn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết?

b. Trong văn bản có một số đoạn bị lược bớt. Anh (chị) đoán xem trong các đoạn bị lược ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu gì?

c. Đối chiếu với một yêu cầu của văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung nào?

Gợi ý:

a.

- Đảm bảo bố cục 3 phần: mở đầu, nội clung báo cáo và kết thúc.

- Diễn đạt ngắn gọn, chính xác, rõ ràng.

b.

Trong những đoạn bị lược (...) ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu:

- Phần I:

  • Những thuận lợi, khó khăn
  • Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu

- Phần II; III; IV

  • Những công việc, những thành tích đạt được
  • Những việc chưa làm được
  • Những số liệu minh họa

c.

Đốì chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu một số yêu cầu cần bổ sung:

- Tên hiệu cùa đoàn viên, tên đoàn trường, và tên chi đoàn.

- Địa điểm, thời gian.

- Mục II và mục IV nên thêm vào nội dung là kết quả công tác Đoàn.

- Đánh giá chung.

Câu 2. Anh (chị) hãy viết một bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình Ngữ văn 12.

Gợi ý:

Để viết một bài tổng kết phần Văn học cần chú ý các nội dung:

- Thống kê các văn bản đã học.

- Phân loại văn bản theo đặc điểm riêng (theo thể loại, theo thời gian, theo từng thời kì lịch sử...).

- Nêu những đặc sắc về giá trị nghệ thuật và nội dung của từng tác phẩm.

Trên đây là bài Soạn văn 12 Văn bản tổng kết tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết Văn bản tổng kết.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON