YOMEDIA

Soạn văn 12 Phong cách ngôn ngữ hành chính tóm tắt

 
NONE

Mời các em học sinh lớp 12 cùng tham khảo bài soạn Phong cách ngôn ngữ hành chính tóm tắt dưới đây. Với bài soạn này, Học247 hi vọng rằng các em sẽ nắm vững những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ hành chính để có thể nhận diện và phân tích chúng trong một văn bản cụ thể. Mời các em cùng tham khảo nhé!

ATNETWORK

1. Bố cục bài học

- Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị và xã hội, kinh tế...(gọi chung là cơ quan) hoặc giữa cơ quan với cá nhân hay giữa các cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lý.

- Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc trưng cơ bản: Tính khuôn mẫu, tính minh xác và tính công vụ.

2. Hướng dẫn soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

Câu 1. Kể tên một số loại văn bản hành chính thường gặp liên quan đến học tập trong nhà trường của anh (chị)

Gợi ý:

Các loại văn bản hành chính thường gặp:

- Biên bản họp lớp

- Đơn xin nghỉ học

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Đơn xin gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Giấy chứng nhận

- Sơ yếu lý lịch

- Bằng tốt nghiệp

- Giấy khai sinh

- Học bạ

...

Câu 2. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính (lược trích) trong SGK.

Gợi ý:

Văn bản là Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành chương trình THCS. Đặc điểm chính là:

- Về trình bày, kết cấu văn bản: Văn bản được trình bày theo kết cấu khuôn mẫu:

+ Phần đầu: Tiêu mục của văn bản

+ Phần chính: Nội dung văn bản

+ Phần cuối: Các thủ tục cần thiết (thời gian, địa điểm, chữ ký...)

- Về từ ngữ: Sử dụng những từ ngữ toàn diện, với ý nghĩa trung hòa về sắc thái biểu cảm.

- Về câu văn: theo kết cấu của văn hành chính (căn cứ.... Quyết định: Điều 1, 2, 3...). Mỗi ý quan trọng được tách ra và xuống dòng, viết hoa đầu dòng...

Câu 3. Anh (chị) hãy hãy ghi biên bản một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

Gợi ý:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

Thời gian bắt đầu

Địa điểm

Thành phần cuộc họp:……………………………………………………………

Chủ trì cuộc họp: ……………………………………………………………

Thư kí: ……………………………………………………………

Nội dung cuộc họp: ……………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc: ...Giờ…. ngày…. tháng….năm…..

Thư kí

(Chữ kí)

Trên đây là bài Soạn văn 12 Phong cách ngôn ngữ hành chính tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết Phong cách ngôn ngữ hành chính.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON