YOMEDIA

Soạn văn 12 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) tóm tắt

 
NONE

Bài soạn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) tóm tắt dưới đây nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hy vọng rằng bài soạn này sẽ giúp các em hệ thống hóa được nội dung chính bài học trước khi đến lớp thật tốt. Mời các em cùng tham khảo nhé!

ATNETWORK

1. Bố cục bài học

Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

- Cần phải yêu mến và có ý thức quý trọng tiếng Việt

- Cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt thông qua kinh nghiệm thực tế hoặc từ sự trau dồi học hỏi qua giao tiếp, trong sách vở, học tập trong nhà trường.

- Sử dụng tiếng Việt theo đúng chuẩn mực và quy tắc của nó, không lạm dụng từ ngữ nước ngoài nếu không thực sự cần thiết; cần chú ý giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.

2. Hướng dẫn soạn văn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Câu 1. Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

a. Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

b. Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

c. Việc xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

d. Chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể để xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Gợi ý:

- Ở câu a không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi vì sử dụng thừa từ “đòi hỏi”, khiến câu không có chủ ngữ, vị ngữ

- Các câu b, c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: đầy đủ thành phần câu, diễn đạt rõ ràng, trong sáng.

Câu 2. Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết từ nước ngoài nào không cần thiết sử dụng vì đã có từ tiếng việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù hợp với nội dung cần biểu đạt.

Gợi ý:

- Từ nước ngoài không cần thiết là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân.

Trên đây là bài Soạn văn 12 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON